B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego B & N czyli B jak Bezpieczny N jak Niechroniony realizowanego dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
Program ten realizowany jest w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze województwa mazowieckiego. Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

  • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% w każdym roku (poziom wyjściowy stanowi rok 2013, gdzie odnotowano 649 ofiar wśród pieszych i 316 wśród rowerzystów).
  • stworzenie „podłoża” do prowadzenia efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

CELE POŚREDNIE:

  • faktyczne zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych, wyposażonych w elementy odblaskowe widoczne dla innych użytkowników dróg
  • faktyczne zwiększenie liczby rowerzystów poruszających się po drogach, którzy używają wymaganego przepisami oświetlenia
  • zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów (seniorów) w propagowaniu bezpiecznych zachowań we własnej grupie wiekowej oraz wśród dzieci i młodzieży. 

Koordynatorkami projektu są Czyżewska Alina i Barańska Barbara, które za priorytet uznały promowanie kultury bezpieczeństwa  w ruchu drogowym w środowisku szkolnym i lokalnym. Podejmowane działania oraz  zaplanowane formy pracy ,mamy nadzieję, pozytywnie wpłyną na poprawę świadomości wśród dzieci i dorosłych.

 B. Barańska, A. Czyżewska

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie
Zaszyfrowany adres tej strony