Uroczystość otwarcia placu zabaw

Uroczyste przecięcie wstęgi

            Dzień 23 kwietnia 2015 roku z pewnością na długo pozostanie w pamięci naszej małej szkolnej społeczności,w tym dniu  dokonano uroczystego otwarcia placu zabaw przy PSP w Ludwikowie. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, wydarzenie którego rangi nie sposób przecenić. Punktualnie o godzinie 13 Pani Dyrektor Małgorzata Sobień powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Jedlińsk Pana Kamila Dziewierza, Przewodniczącą Rady Gminy Jedlińsk Panią Anetę Żurowską, Dyrektor GEAS Panią Danutę Durak, radnych z obwodu szkoły - Pana Zbigniewa Dobosza, Pana Łukasza Kurka, radnych powiatowych - Panią Teodozję Bień, Pana Roberta Dobosza, Panią Alicję Kwatek, która prowadzi świetlicę w Ludwikowie, Radę Rodziców, uczniów, byłych i obecnych nauczycieli oraz pracowników szkoły. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor przypomniała, iż wszyscy, którzy angażują się w wychowanie i nauczanie dzieci wiedzą, że wśród koncepcji dydaktyczno – wychowawczych uwzględniających w wysokim stopniu zasadę aktywności własnej dziecka, na szczególną uwagę zasługuje zabawa,a w każdej placówce przedszkolnej, szkolnej niezależnie od stopnia organizacji, muszą znajdować się zabawki, miejsce oraz czas na zabawę, ponieważ jest to podstawowa forma działalności dzieci. Zaspakaja ona potrzebę aktywności, daje dziecku bogactwo przeżyć, radości i zadowolenia, a tylko w takiej atmosferze może się ono dobrze i harmonijnie rozwijać. Następnie głos zabrała przedstawicielka społeczności uczniowskiej uczennica klasy VI Urszula Lipiec, która serdecznie podziękowała władzom gminy, Pani Dyrektor, Rodzicom, dzięki którym realizacja tej inwestycji była możliwa. Przedszkolaki wręczyły Wójtowi Gminy Jedlińsk podziękowanie od uczniów naszej szkoły. Głos zabrali również Pan Kamil Dziewierz - Wójt Gminy Jedlińsk i Zbigniew Dobosz - radny z obwodu szkoły. Po poświęceniu placu zabaw przez ks. Proboszcza Andrzeja Dwojakowskiego nastąpioło uroczyste przecięcie wstęgi i radosna zabawa dzieci.

Opublikowano: 23 kwietnia 2015 19:51

Kategoria: Aktualności

Otwarcie placu zabaw

Wyświetleń: 1008

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie
Zaszyfrowany adres tej strony