Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

23 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły na uroczystość przybyły władze Gminy Jedlińsk, dyrektorzy szkół z terenu gminy, poczty sztandarowe z opiekunami, przedstawiciele instytucji, mieszkańcy. Po mszy św. w intencji ofiar i Ojczyzny przy pomniku „Głazy Pamięci”, który znajduje się przed budynkiem szkoły, zaciągnięta została warta honorowa. Następnie zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych przemówień. Obchody uświetnił wzruszający program w wykonaniu uczniów PSP w Jedlance.
Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec narodu polskiego. Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, których wzięto do niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii  z 5 marca 1940 r., zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego. Ofiarami byli głównie oficerowie Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski.  Zostali zamordowani i zakopani bezimiennie w masowych mogiłach. Sprawa „katyńska” była przez cały okres istnienia ZSRR jedną z najściślej strzeżonych tajemnic Kremla. 

E. Hernik, D. Mokosa

Opublikowano: 26 kwietnia 2018 19:27

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 204

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie
Zaszyfrowany adres tej strony